Клімова Світлана Застосування тестових технологій під час вивчення життя і творчості Миколи Куліша Анотація icon

Клімова Світлана Застосування тестових технологій під час вивчення життя і творчості Миколи Куліша Анотація

Реклама:Скачати 145.97 Kb.
НазваКлімова Світлана Застосування тестових технологій під час вивчення життя і творчості Миколи Куліша Анотація
Дата08.08.2013
Розмір145.97 Kb.
ТипДокументи
джерело
1. /11. ??????? ?.?..docКлімова Світлана Застосування тестових технологій під час вивчення життя і творчості Миколи Куліша Анотація

Клімова Світлана


Застосування тестових технологій

під час вивчення життя і творчості Миколи Куліша


Анотація: При плануванні роботи з тестовими завданнями вчитель повинен ураховувати й те, що вони, як правило, відображують інформацію в узагальненій формі, тому сприяють розвитку умінь систематизувати та підсумовувати вивчений матеріал.


Вивчення творчості М. Куліша, ім’я якого довгий час замовчувалося, не тільки відкриває сторінки української історичної та літературної спадщини, але й обумовлене на сьогодні сучасним станом суспільної свідомості, якому необхідна ідея національної консолідації, усвідомлення того, що є народ. Актуальною є творчість М. Куліша й тому, що його творча постать дарувала світові неповторний талант драматурга як одного з творців новітнього модерного українського театру.

При вивченні біографії та літературної спадщини М. Куліша великі можливості для вчителя не лише для контролю, але й для формування системи знань учнів дає використання на уроках і різних їх етапах завдань у тестовій формі. Застосування тестових технологій активізує навчально-виховний процес, є важливим в організації самостійної роботи учнів як у класі, так і вдома, оскільки дає змогу не лише вивчити певний матеріал за творчістю письменника, а й одержати нові результати, дати відповіді на поставлені завдання, поглибити знання.

Драматург Микола Куліш жив в епоху колосальних історичних потрясінь, його письменницька діяльність тривала всього десять років. Життя і творчість М. Куліша, безперечно, є засобом морального та світоглядного виховання учнів, тому робота з тестовими завданнями повинна підпорядковуватися загальним цілям уроку, не бути довільною, схематичною.

Проектуючи місце тестових завдань при вивченні життєвого і творчого шляху драматурга, учителю насамперед важливо подбати про їх варіативність, рівень трудності, частоту застосування на уроках, продумати, на яких етапах уроків доцільно застосовувати тестові завдання. Крім цього, ефективність використання тестових завдань у навчальному процесі залежить від їх якості, змістового наповнення, форматів завдань, які пропонуються учням. Робота з тестовими завданнями дає змогу оперативно здійснити поточний контроль знань учнів, дозволяє виробити навички самоконтролю. Зокрема, за результатами виконання тестових завдань, які учень отримує для самостійного опрацювання, він може здійснити попередній самоаналіз якості вивченого матеріалу. Із цією метою можна запропонувати символи, які відображують ступінь просування учня у вивченні певного матеріалу: + (знаю добре), ? (треба повторити), ! (треба вивчити). При використанні цих позначок усіма учнями класу можна узагальнити результати виконання тестових завдань, наприклад, за біографією М. Куліша, та відобразити (у відсотках) ступінь просування учнів у вивченні даної теми.

На сьогодні існує достатньо велика база тестових завдань з української літератури, що дозволяє вчителеві творчо підійти до їх використання в навчальному процесі, визначити рівень та обсяг самостійної роботи учнів на уроці чи в позаурочній діяльності. Однак найчастіше – це зразки типових тестових завдань, які пропонуються учням під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Тому творча лабораторія вчителя української літератури повинна поповнюватися різними тестовими завданнями, наприклад, на встановлення логічної послідовності, завданнями з короткою відповіддю, із пропуском відповіді, ланцюжковими відповідями тощо. Окремі проблеми застосування тестових завдань у навчальній діяльності на уроках української літератури можуть бути пов’язані з нерозумінням учителем ролі використання тестових завдань у навчальному процесі, коли дітям відповідна діяльність або не пропонується зовсім, або школярі працюють із тестовим завданнями переважно на уроках тематичного оцінювання. Те ж відбувається, якщо вчитель пропонує роботу з тестовими завданнями, відкидаючи мотиваційний аспект, не дбає про місце тестових завдань у реалізації ідей уроку чи змістове наповнення того навчального матеріалу, що найбільш необхідний і корисний для учнів (мова йде не лише про матеріал підручника та знання текстів художніх творів, а й про додаткові джерела знань).

При плануванні роботи з тестовими завданнями вчитель повинен ураховувати й те, що вони, як правило, відображують інформацію в узагальненій формі, тому сприяють розвитку умінь систематизувати та підсумовувати вивчений матеріал. Саме тому завдання в тестовій формі доцільно застосовувати і для ефективної організації самостійної роботи школярів вдома. Зокрема з метою розвитку навичок самоконтролю доцільно пропонувати учням текстові тестові завдання з пропуском відповідей, після роботи з якими учень може перевірити правильність відповідей за підручником, хрестоматією, додатковим навчальним посібником або інформацією, розміщеній на картці. У таких завданнях учень отримує фрагменти тексту, у яких пропущені ключові слова. Порівнявши власні відповіді й оригінал тексту підручника, наприклад, біографії М. Куліша, школяр може самостійно визначити, який матеріал йому необхідно вивчити більш детально.

Приклад тестового завдання з пропуском відповідей до вивчення біографії М. Куліша.

1. Запишіть відомості, які пропущені в даному тексті.

Заарештованого у _______ році, згодом засудженого до ______ років ув’язнення, Миколу Куліша разом із __________________________ на честь двадцятих роковин Великого Жовтня 3 листопада _______року після повторного суду, було розстріляно в урочищі Сандармох (Карелія): вони всі, як і колись у будинку «Слово», знову були разом.

Матеріал для самоперевірки надається учням на картці після виконання завдання.

Заарештованого у 1934 р., згодом засудженого до 10 років ув’язнення, Миколу Куліша разом із Лесем Курбасом на честь двадцятих роковин Великого Жовтня 3 листопада 1937 р. після повторного суду, було розстріляно в урочищі Сандармох (Карелія): вони всі, як і колись у будинку «Слово», знову були разом.

Додатковий матеріал, який може надати вчитель до цього завдання

1997-й рік, рік шістдесятиріччя соловецької трагедії і Великого Терору, став у цьому сенсі переломним. Директорові Науково-дослідного центру Санкт-Петербурзького «Меморіалу» В.В. Йофе поталанило, нарешті, розшукати останні страшні документи. Це розпорядження про розстріл 1116 соловецьких в’язнів і рапорт заступника начальника АХУ УНКВД Ленінградської області капітана Держбезпеки Матвєєва про приведення вироку у виконання. Виявлено розстрільні протоколи № 81, 82, 83, 84 і 85 засідань особливої трійки УНКВД Ленінградської області. Капітан Матвєєв за 5 днів власноручно розстріляв із револьвера тисячу сто одинадцять чоловік (один із п’ятірки тих, що лишилися, помер у дорозі, чотирьох відправили до Києва й Одеси). Напівзамерзлих в’язнів привозили в машині, клали біля вже викопаних ям, і чекіст Матвєєв стріляв їм у потилицю. Якщо йому здавалось, що розстріляний ще живий, він брав у руки ломик і трощив лежачому череп. У перший день (27 жовтня) він розстріляв 208 чоловік, у другий (1 листопада) – 210, у третій (2 листопада) – 180, у четвертий (3 листопада) – 265, у п’ятий (4 листопада) – 248. У списку за 3 листопада під номером 177 був зазначений Микола Куліш, під номером 178 – Лесь Курбас. Вони й тут були нерозлучні (Лесь Танюк).

Інші тестові завдання з пропущеними відповідями.

1. Відновіть зміст тексту, заповнивши пропуски.

Куліш-драматург починається з п'єси __________, яку він задумав ще в Олешках у _______ році, а завершив у місті ______________ у _________ році.

Матеріал для самоперевірки (який може бути запропонований також як пошукова робота): Куліш-драматург починається з п'єси «97», яку він задумав ще в Олешках у 1923 році, а завершив в Одесі у 1924 році.

2. Відновіть зміст тексту, заповнивши пропуски.

Такі п’єси М. Куліша, як ___________________________________________ ________________________________________________ це трилогія про українське село 1919 1930 pp. і водночас трагічний літопис загибелі українського села. Характерною є вимога видавництва у 1934 р. змінити назву останньої п'єси: у словах п’єси ______________________ вбачали символ знищення села під час колективізації.

Матеріал для самоперевірки:

«97», «Комуна в степах» (1925, 1931), «Прощай, село!» (1933) – трилогія про українське село 1919 – 1930 pp. і водночас трагічний літопис загибелі українського села. Характерною є вимога видавництва у 1934 р. змінити назву останньої п'єси: у словах «Прощай, село!» – вбачали символ знищення села під час колективізації.

Використання тестових завдань дозволяє активізувати навчальний процес за умови, що завдання будуть спрямовані на підвищення мотивації учня до удосконалення та поглиблення знань. Таким чином, можна сказати, що вчитель, добираючи зміст тестових завдань до вивчення життя та творчості М.Куліша, повинен дотримуватися принципів значущості навчального матеріалу, наукової достовірності, репрезентативності, зростаючої трудності, варіативності, системності, комплексності, взаємозв’язку змісту й форми. Стимулювання навчальної діяльності, необхідне для розвитку в учнів зацікавленості до вивчення нової теми, можна також досягти за рахунок використання цікавих пізнавальних завдань у тестовій формі, до яких учитель (або учень) додає коментарі. Наприклад, пропонується таке ланцюжкове завдання:

1. У Харкові в 30-их роках Микола Куліш мешкав у будинку, що мав назву

А «Мова»

Б «Слово»

В «Культура»


Цей будинок знаходився в Харкові

1 на вулиці Культури

2 на вулиці Пушкінській

3 на вулиці Сумській

Додаткова інформація, яку може надати вчитель (учень) до цього завдання

У 1930 р. родина М. Куліша, яка мешкала тоді в Харкові на колишній Михайлівській площі (зараз площа Руднєва), переїжджає до третього під’їзду на третій поверх до квартири № 33 уславленого будинку «Слово» (зараз це вулиця Культури, 9, а колись – Барачна).

Тестові завдання доцільно використовувати і в груповій діяльності. При цьому тестове завдання повинно бути таким, щоб учні могли обговорювати, аргументувати можливий варіант відповіді. Отже, їх доцільно використовувати на етапі закріплення знань. Так, при вивченні біографії М. Куліша вчителеві важливо підкреслити окремі віхи життєтворчості письменника, а при закріпленні вивченого шляхом застосування тестових завдань перевірити, наскільки міцно учні засвоїли навчальний матеріал і як вони в ньому орієнтуються. Зокрема, яскравим фактом біографії письменника була організація М. Кулішем у Херсоні загону з 1500 олешківських утікачів, відомого під назвою «Першого Українського Дніпровського Полку». Згодом Ю. Яновський у романі «Вершники» описав ці події у новелі «Батальйон Шведа», де в образі Данила Чабана вивів самого М. Куліша. Подібну ситуацію можна дослідити при вивченні останніх років творчості письменника, запропонувавши учням створити за цим матеріалом ланцюжкові завдання, які скомпоновані з різних видів тестових завдань. Приклад одного з них подано нижче.

1. Останній драматичний твір М.Куліша

А «Мина Мазайло»

Б «Маклена Граса»

В «97»

Г «Патетична соната»

Дія цього твору відбувається в

1) українському селі

2) Польщі

3) Харкові

В образі демонського грача у п’єсі виступає

____________________________

Коментар до цього завдання. 1933-1934 роки в житті М. Куліша та його друзів проникнуті підступаючим трагізмом. Восени 1933 року Кулішеві з Курбасом ще вдалося поставити у «Березолі» «Маклену Грасу». Ця п’єса виявилася останнім доробком письменника, який побачила публіка. Та правляча верхівка прекрасно збагнула підтекст драми, те, що твір не про Польщу, а про Україну, що демонським грачем у ній виступає компартія. П’єсу було невдовзі заборонено.

Цей та інший матеріал може бути запропонований для домашнього завдання або для групової роботи учнів, коли на основі вивчення біографії перша група учнів створює ланцюжкове завдання, друга – завдання на встановлення відповідності, третя – завдання на встановлення послідовності, четверта – завдання з кількома правильними відповідями. Така діяльність добре розвиває логічні та комунікативні здібності дітей, сприяє глибшому розумінню суті навчального матеріалу. Найкращі з цих завдань можна використати під час повторення матеріалу по творчості М. Куліша при підготовці учнів до зовнішнього незалежного оцінювання.

Один із найцікавіших періодів у житті і творчості М. Куліша пов'язаний із Харковом. Як відомо, до цього міста він переселився у серпні 1925 р., але саме тут нарешті дістав можливість зосередитися на літературній праці. Оскільки Харків був тоді столицею України, у ньому вирувало бурхливе життя. Тому, вивчаючи цей період творчості М. Куліша, для вчителя важливо зосередитися на атмосфері гострих політичних дискусій у Харкові, які відбувалися і в літературному середовищі, центром яких стали статті й памфлети М. Хвильового про шляхи розвитку національної культури. Як відомо, М. Куліш був соратником М. Хвильового, а в січні 1927 р. став одним із його наступників як президент ВАПЛІТЕ. Про Хвильового М. Куліш взагалі відзивався якнайкраще: «Це наш натхненник! Він перший нам відкрив очі на Україну».

Оскільки формування образу митця як живої людини, близької учневі, є однією з головних цілей вивчення біографії М. Куліша, який у буремні й непрості 20-30-і роки зміг зберегти своє неповторне «я», школярам після уроку ознайомлення з біографією М. Куліша, коли відбулося певне змістове та емоційне сприйняття постаті письменника, з метою поглиблення та зміцнення знань можна надати можливість самостійно (або як домашнє завдання) розробити тестові завдання до біографії драматурга, що відображували б найбільш важливі віхи життєвого та творчого шляху митця. Таке завдання дасть учням змогу поміркувати над тим, у чому велич, неповторність, індивідуальність М. Куліша. Це можуть бути закриті завдання з однією чи кількома правильними відповідями, ланцюжкові завдання, завдання з пропуском чи доповненням відповідей, завдання на встановлення правильної логічної послідовності та ін.

Ще один вагомий етап у житті М. Куліша, який відобразився і на біографії, і на творчому методі драматурга, і на ренесансі українського театру – це зустріч із Лесем Курбасом та «Березолем». Відбулося взаємозбагачення режисерськими й драматургічними задумами, без чого не може бути істинного театру. Це була творча лабораторія української драматургії, і Куліш на рівні з іншими був справжнім співтворцем нового українського театру. Цей відрізок біографії можна запропонувати учням вдома викласти через тематичний блок тестових завдань «М. Куліш і Лесь Курбас», а на наступному уроці здійснити презентацію цих завдань, визначити найцікавіші за змістом та за форматами.

З огляду на те, що вчитель може пропонувати учням різноманітні тестові завдання, треба пам’ятати, що це також позитивно впливає на мотиваційний аспект навчання. Наприклад, при вивченні життя і творчості М. Куліша на етапі актуалізації бажано запропонувати учням асоціативні тестові завдання, які дозволяють творчо підійти до відповіді. Приклад такого тестового завдання пропонується нижче (у даному разі це завдання закритого типу з кількома правильними відповідями, що утворюються на основі асоціацій, які виникають в учнів: М. Куліш і митці, причетні до театру; М. Куліш і письменники, які працювали у 20-30-і роки; М. Куліш і письменники, які працювали в Харкові тощо).

  1. Установіть асоціативні зв’язки між М. Кулішем та іншими українськими письменниками і митцями

П. Тичина

В. Симоненко

М. Хвильовий

М. Куліш

Лесь Курбас

О. Довженко

М. Рильський

Остап Вишня

Творча лабораторія вчителя безмежна. Але й учнів треба вчити бути будівничими. Тому школярам можна запропонувати такий вид діяльності, як перетворення тестових завдань певного виду в інший, наприклад, тестове завдання з однією правильною відповіддю трансформувати в ланцюжкове. Для цього учні одержують у готовому вигляді першу або другу частину ланцюжкового завдання, скажімо, таку:

Діяльність М. Куліша-драматурга найтісніше пов’язана з

А Дніпропетровським театром ім. Т.Г. Шевченка

Б «Березолем» (Харків)

В театром ім. І. Франка (Київ)

Далі учні самостійно добудовують іншу частину завдання. Даний вид діяльності можна запропонувати і для групової роботи.

Окремим етапом у творчості М. Куліша була робота над сатиричною комедією «Мина Мазайло». На відміну від трилогії про життя українського села 20-х років, ця п’єса відображувала нові погляди письменника-драматурга на життя, зацікавлення зростаючою гостротою національної проблеми. «Табір міщанський, трухлявий, огидний, ой як тебе ненавиджу я», – говорив Микола Куліш. Наприкінці 1928 р. він написав комедію «Мина Мазайло», темою якої, за його ж словами, стало «міщанство і українізація». Водночас – це комедія типів, репліки й діалоги яких з одного боку виступають чинниками та носіями суто комічного начала, з іншого – відображують ідейний зміст твору. Отже, при розробці тестових завдань за текстом цього твору треба звернути увагу на афористичність, влучність висловлювань персонажів. Гарними зразками при цьому будуть тестові завдання на встановлення відповідності, доповнення відповіді та ін.

Приклад завдання на встановлення відповідності

  1. Установіть відповідність між персонажем твору М.Куліша та реплікою, що йому належить.

1 Мина Мазало


2 Мокій


3 Дядько Тарас


4 Тьотя Мотя

із Курська

А Їхня українізація це спосіб виявити усіх нас, українців, а тоді знищити разом, щоб і духу не було... Попереджаю!


Б …Дивлюсь – не Харьков, а Харків! Нащо, питаюсь, навіщо ви нам іспортілі город?


В Він на тебе словами, віршами, ідеологією, а ти на нього базою, розумієш? Базою…


Г Книжка з золотими берегами. Правда, прекрасно?.. А то іще можна сказати про матерію, що вона з берегами. Фартух дорогий золоті береги... А то іще кажуть: миска з крутими берегами. Або пустився берега чоловік, по-руському на проізвол судьби…


Д «Ще як я підходив до загсу думалось: а що як там сидить не службовець, а українець? Почує, що міняю, так би мовити, його українське і заноровиться. На зло тобі заноровиться».

Завдання на доповнення відповіді

П’єса М. Куліша, яку не можна перекласти: _________________________

Завдання на доповнення відповіді можна використати також із метою перевірки тематики та проблематики творів драматурга, знання змісту рядків, якими вони закінчуються чи починаються тощо. Подібні завдання можна запропонувати, взявши до уваги і взаємозв'язок «Хулія Хурини» з традиціями та сюжетними ходами гоголівського «Ревізора», а також органічний зв'язок комедії «Мина Мазайло» з «Міщанином-шляхтичем» Мольєра і «Мартином Борулею» Карпенка-Карого.

Більшість із тестових завдань на доповнення відповіді можна перетворити на завдання з однією правильною відповіддю і навпаки.

Порівняти:

1. «Міщанство й українізація», за словами самого М. Куліша, є темою твору _________________________________

та:

1. «Міщанство й українізація», за словами самого М. Куліша, є темою твору

А «Народний Малахій»
Б «Маклена і Граса»
В «Хулій Хурина»
Г «Мина Мазайло»   

Таким чином, використання тестових завдань дозволить акцентувати увагу на неповторності життєвого шляху Миколи Куліша, спроектувати долю М. Куліша на історичний шлях України, запропонувати учням пояснити життєвий вибір письменника в складних ситуаціях епохи.

Отже, для ефективного використання під час вивчення життя і творчості М. Куліша тестових завдань обов’язковою умовою є їх цільове використання, оптимальність розміщення в загальній структурі уроку, системність і продуманість методів застосування протягом вивчення розділу чи навчальної теми.

Література


  1. Аванесов B.C. Композиция тестовых заданий. / B.C. Аванесов. – [Учебная книга]. 3 изд., доп. – М. : Центр тестирования, 2002. – 240 с.

  2. Красильникова О. Драматургічні образи Миколи Куліша / О. Красильникова. // Слово і час. – 1994. – № 12. – С. 63-67.

  3. Кузякіна Н.Б. «Ув’язнений за суровою ізоляцією...» / Н.Б. Кузякіна. // Київ. – 1993. – № 7. – С. 117-126.

  4. Танюк Л. Талан і талант Леся Курбаса / Л. Танюк. // Реабілітовані історією. Харківська область. – К.; Х., 2005. – Кн. 1, ч. 1. – С. 122–138.

  5. Челышкова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов: [Учебное пособие] / М.Б. Челышкова. – М. : Логос, 2002. – 432 с.

Додати документ в свій блог або на сайт


Реклама:

Схожі:

Клімова Світлана Застосування тестових технологій під час вивчення життя і творчості Миколи Куліша Анотація icon«Використання мультимедійних технологій на уроках географії». Під час семінару вчителі ознайомилися із використанням мультимедійної дошки та мультимедійних технологій та електронних педагогічних засобів навчання, застосування мультимедійних презентацій на уроках географії та позаурочній діяльності

Клімова Світлана Застосування тестових технологій під час вивчення життя і творчості Миколи Куліша Анотація iconНаказ №50-н Про заходи щодо збереження життя і здоров’я учнів під час проведення випускних урочистостей в загальноосвітніх закладах району
Про заходи щодо збереження життя і здоров’я учнів під час проведення випускних урочистостей в загальноосвітніх навчальних закладах...

Клімова Світлана Застосування тестових технологій під час вивчення життя і творчості Миколи Куліша Анотація iconДовідка про результати вивчення рівня лексичної та граматичної компетенції учнів 6 класу з англійської мови
Державного стандарту середньої загальної освіти, виконання в загальноосвітніх навчальних закладах району навчальних програм з базових...

Клімова Світлана Застосування тестових технологій під час вивчення життя і творчості Миколи Куліша Анотація iconНаказ №77 смт. Добровеличківка Про вивчення рівня лексичної та граматичної компетенції учнів з англійської мови
Державного стандарту середньої загальної освіти, виконання в загальноосвітніх навчальних закладах району навчальних програм з базових...

Клімова Світлана Застосування тестових технологій під час вивчення життя і творчості Миколи Куліша Анотація iconТеми, рекомендовані для обговорення на засіданнях шкільного методоб’єднання вчителів української мови та літератури
Використання тестових технологій у процесі вивчення української мови та літератури, світової літератури в загальноосвітніх навчальних...

Клімова Світлана Застосування тестових технологій під час вивчення життя і творчості Миколи Куліша Анотація iconГоненко А. О. Використання інтерактивних методів на уроках біології під час вивчення теми: Молюски
Використання інтерактивних методів на уроках біології під час вивчення теми: Молюски

Клімова Світлана Застосування тестових технологій під час вивчення життя і творчості Миколи Куліша Анотація iconПлан роботи школи професійної адаптації молодого педагога іноземної мови на 2013-2014 н р
Тестування навчальних досягнень учнів на уроках іноземної мови. Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі...

Клімова Світлана Застосування тестових технологій під час вивчення життя і творчості Миколи Куліша Анотація iconПоложення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах Галузь застосування

Клімова Світлана Застосування тестових технологій під час вивчення життя і творчості Миколи Куліша Анотація iconТема: Використання інформаційно-комп’ютерних технологій під час уроків
Обмін досвідом щодо використання інформаційно -комп’ютерних технологій. (круглий стіл)

Клімова Світлана Застосування тестових технологій під час вивчення життя і творчості Миколи Куліша Анотація iconВірш можна використовувати під час вивчення квітів,що впліталися до українського віночка

Клімова Світлана Застосування тестових технологій під час вивчення життя і творчості Миколи Куліша Анотація iconТематика індивідуальних творчих проектів
Використання елементів історизму під час вивчення математики в 5-их (6-их, …, 11-их) класах

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te2.zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи